Publicerad: 5 februari 2019

Miljö, energi och klimat

Våra medlemmar arbetar aktivt med att minska den negativa påverkan som deras fastighetsverksamhet har på miljön. SKL bidrar med expertstöd i olika frågor och arrangerar konferenser och seminarier. Vi driver också forsknings- och utvecklingsprojekt.

Hanteringen av miljö-, energi- och klimatfrågor är avgörande för hur samhället kommer att utvecklas. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Att bygga och förvalta offentliga lokaler både klimatsmart och energisnålt är en stor utmaning för våra medlemmar.

SKL:s styrelse har fattat beslut om att ställa sig bakom färdplan för fossilfri bygg- och anläggningssektor vad gäller mål, inriktning och uppmaningar. Initiativet är en del av Fossilfritt Sverige och ett 10-tal färdplaner för olika initiativ och sektorer lämnades över till statsministern i april.

Detta gör SKL

SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling, service och rådgivning. För att stödja den politiska styrningen och främja det regionala utvecklingsarbetet tar SKL också fram nyckeltal så att regioner kan jämföra sig med och lära av varandra.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot