Publicerad: 25 september 2019

Miljö, energi och klimat

Våra medlemmar arbetar aktivt med att minska den negativa påverkan som deras fastighetsverksamhet har på miljön. SKL bidrar med expertstöd i olika frågor och arrangerar konferenser och seminarier. Vi driver också forsknings- och utvecklingsprojekt.

Hanteringen av miljö-, energi- och klimatfrågor är avgörande för hur samhället kommer att utvecklas. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Att bygga och förvalta offentliga lokaler både klimatsmart och energisnålt är en stor utmaning för våra medlemmar.

SKL står bakom Fossilfritt Sveriges färdplaner

SKL:s styrelse har fattat beslut om att ställa sig bakom mål, inriktningar och uppmaningar i färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn respektive uppvärmningsbranschen. Initiativen är en del av Fossilfritt Sverige inom vilket 13 färdplaner tagits fram.

Färdplan: Bygg- och anläggningssektorn, Fossilfritt Sverige

Färdplan: Uppvärmningsbranschen, Fossilfritt Sverige

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot