Publicerad: 8 oktober 2018

Klimatanpassning, fastigheter

Ett förändrat klimat ställer nya krav på klimatanpassade byggnader så att de bättre kan stå emot exempelvis skyfall och värmeböljor.

Den pågående klimatförändringen bedöms innebära allt fler fall av extremväder jämfört med tidigare. Som ägare till samhällsviktiga byggnader är det viktigt att SKL:s medlemmar kan möta klimatförändringarna. Dels behöver byggnader kunna klara långvariga värmeböljor, dels kan sjönära byggnader behöva konstrueras så att de kan hantera översvämningar.

Höga inomhustemperaturer i vårdverksamheter får negativa effekter på patienters tillfrisknande. Kraven på komfortkyla ökar allt mer vilket påverkar byggnaders utformning och installationer. Inom skolor finns i vissa fall önskemål om komfortkyla men det är än så länge relativt ovanligt. Kyla som installeras bör produceras med förnybara källor.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot