Publicerad: 30 juli 2019

Regionernas nyckeltal för fastigheter

För att stödja den politiska styrningen och främja det regionala utvecklingsarbetet tar SKL fram olika nyckeltal för regioner inom fastighetsområdet.

Regionernas nyckeltal för fastigheter, SKL:s webbutik

Varje år samlar SKL in och sammanställer jämförelsetal inom fastighetsförvaltning från regioner. Nyckeltal som redovisas är bland annat kostnader för drift, förvaltning, försäkringar, värme, fjärrkyla och el. Uppgifterna gäller för regionernas hela egna bestånd, det vill säga sjukhus, vård- och hälsocentraler och övriga anläggningar som exempelvis administrativa byggnader, folkhögskolor och vårdhögskolor. Redovisningen av uppgifterna sker på regionsnivå och på sjukhusnivå.

Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996.

Syftet är att ge information och kunskap om regionernas fastighetsbestånd.

Kommunala fastighetsnyckeltal

Arbete pågår med att ta fram kommunala fastighetsnyckeltal.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot