Publicerad: 4 februari 2019

Så halverade sjukhusköket i Sundsvall sitt matsvinn

Region Västernorrland har på två år minskat mängden matavfall med 47 % i Sundsvalls sjukhuskök. På så sätt har man sparat motsvarande 3,8 miljoner kronor/år.

Region Västernorrland har med stöd av Sveriges kommuner och landsting låtit utvärdera projektet. Resultatet presenteras både i en film och i en rapport.

Region Västernorrlands miljöeffektiviseringsprojekt kring matavfall (PDF, nytt fönster)

Presentation om projektet (PDF, nytt fönster)

Miljöcertifieringen var startskottet

Det var i samband med miljöcertifieringen som den första mätningen av matavfallet i Sundsvalls sjukhuskök gjordes. Mätningen visade att mat till ett värde av 8 miljoner kronor slängdes varje år. Personalen i köket började arbeta aktivt med att minska mängden mat som slängs. En uppföljande mätning 2011 visade en minskning på 25 procent

Kampanj ökade kunskap hos personalen

2012 startade Region Västernorrland kampanjen ”Rätt kost till rätt patient”. Kampanjen fokuserade på att lära personalen att beställa rätt portionsstorlek till patienterna för att dessa skulle tillfriskna snabbare, men också för att minska mängden mat som kom tillbaka från vårdavdelningarna.

När kampanjen hade genomförts visade mätningar att avfallet nu hade minskat med 47 procent sedan 2010.

– Framgångsfaktorer har dels varit att vi faktisk tog reda på hur mycket avfall som uppstod, dels att många kompetenser deltog men också att vi vågade kommunicera resultatet, säger Olle Bertilsson, miljöchef på landstinget Västernorrland.

Ökad arbetsglädje en bonuseffekt

Utvärderingen visar att projektet har ökat förståelsen mellan vårdpersonalen och köket. Arbetsglädjen i köket har också ökat.

– Vi fick uppmärksamhet för något som vi först skämdes över men där vi sedan, glädjande nog, kunde visa förbättring, säger kostchefen Åsa Fhinn.

– Resultatet i Sundsvall visar att det går att minska avfallet. Vi kommer nu sprida erfarenheter av projektet med förhoppningen att det kan inspirera andra landsting men också kommuner att ta efter, säger Gunnar Fredriksson, ansvarig för avfallsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt Naturvårdsverket slängs det över en miljon ton mat varje år i Sverige. Det motsvarar utsläpp av två miljoner ton koldioxid.

Informationsansvarig

  • Fredrik Bäck
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot