Publicerad: 2 mars 2016

Funktionsupphandling inom avfallsområdet

Sveriges Kommuner och Landsting, Återvinningsindustrierna och Fastighetsägarna har tillsammans tagit fram ett förslag till rapport om möjligheterna att använda funktionsupphandling för att klara utmaningarna inom avfallsområdet.

Funktionsupphandling - ett sätt att klara avfallshanteringens utmaningar (PDF, nytt fönster)

Vi hoppas att denna rapport ska ge kunskap om funktionsupphandling och visa att det kan ha ett värde för avfallsområdet. Förhoppningsvis ska exemplen inspirera till att delta i den fortsatta utvecklingen mot nöjdare kunder och ökad återvinning.

Krav för vad som ska uppnås, inte hur det ska göras

Insamlingen och återvinningen av hushållsavfall behöver utvecklas för att klara framtida utmaningar. Det kommer behövas både ett vardagligt arbete med ständiga förbättringar och nya innovativa lösningar. Funktionsupphandling är ett sätt att skapa utrymme för det.

Funktionsupphandling innebär att beställaren beskriver egenskaperna hos den färdiga produkten eller tjänsten, funktionskrav, utan att ange hur dessa krav ska uppnås.

I rapporten analyserar vi avfallshanteringens funktioner och illustrerar med exempel hur funktionskrav skulle kunna se ut.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Bäck
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot