Publicerad: 6 juli 2016

Buller

Regelverken för buller är ett allvarligt hinder för bostadsbyggande. Det svarar majoriteten av de tillfrågade kommunerna i en enkät som SKL har gjort. Problemen är störst i kommuner där det behöver byggas mest.

Film om god ljudmiljö och livskvalitet

Boverket har tagit fram en animerad film på cirka fyra minuter om goda ljudmiljöer och akustisk design.

SKL tycker

  • En samsyn och en samordning mellan de centrala och regionala myndigheterna måste utvecklas inom bullerområdet.
  • Ett samlat stöd från ansvariga centrala myndigheter inom bullerområdet måste till så att den mer enhetlig bedömning görs i hela landet.
  • Länsstyrelsens olika tolkningar för hur riktvärdet för buller ska användas skapar en osäkerhet för såväl byggherrar som för verksamhetsutövare och kommuner.
  • Vi välkomnar ändringarna i miljöbalken och plan- och bygglagen vars syfte är att förbättra samordningen och för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.
  • Vi välkomnar att flyg- och trafikbuller regleras i förordningstext. Förbundet menar att det vore önskvärt även för industribuller.  

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot