Publicerad: 12 oktober 2017

Buller

Många människor utsätts i sin vardag för buller. Därför är det viktigt att arbeta med skyddsåtgärder och åtgärder vid källan. Buller är en komplex fråga som måste hanteras på olika sätt, i planering, byggande och i åtgärdsprogram.

Nya regler om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader; SFS 2015:216, Riksdagen

Förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216) vid bostadsbyggnader har ändrats. Riktvärdena för buller vid nyproduktion har ändrats från 55 dBA till 60 dBA vid fasad och från 60 till 65 dBA för lägenheter under 35 kvm. Ändringen trädde ikraft den 1 juli 2017.

SKL:s arbete med buller inom Plan- och bygglagen

Film om god ljudmiljö och livskvalitet

Boverket har tagit fram en animerad film på cirka fyra minuter om goda ljudmiljöer och akustisk design.

SKL tycker

  • Förbundet menar att det vore önskvärt om även industribuller kan regleras i förordningstext.  

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot