Publicerad: 9 mars 2017

Klimat

Klimatet förändras. Kommuner, landsting och regioner gör stora insatser för att anpassa den fysiska planeringen och för att minska påverkan på klimatet.

Tips och strategier för ett hållbart klimatarbete

Kommuner, landsting och regioner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Klimatklippet är korta filmer om framgångsrikt arbete från olika delar av Sverige.

Klimatklippet: Exempel på hållbart klimatarbete

SKL:s programberedning för klimat

Programberedningen för klimat är en grupp av politiker som på uppdrag av SKL:s styrelse arbetar med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. I mars 2017 ska beredningen presentera ett dokument som syftar till att stärka medlemmarnas beredskap att anpassa samhället och minska klimatpåverkan.

Fokus i arbetet är:

  • Medlemmarnas förmåga att förebygga och motstå klimatrelaterade händelser i kommuner, landsting och regioner.
  • Ansvarsfördelning och samordning mellan staten, kommuner, landsting och regioner.
  • Kommuner, landsting och regioner som spjutspetsar i Sveriges arbete för minskad klimatpåverkan.

Beredningen har som del i arbetet gjort studiebesök hos kommuner och regioner som arbetar framgångsrikt med klimatfrågor. De har även träffat aktörer från staten, försäkringsbranschen, fastighetsägare med flera.

Beredningens ledamöter

Handlingsplan (PDF, nytt fönster)

Pågående utredningar

Under 2017 deltar SKL:s experter i statliga utredningar med bäring på klimatfrågan: klimatanpassningsutredningen och cirkulär ekonomi. Utredningarna kommer att arrangera aktiviteter för att samla in synpunkter från kommuner, landsting och regioner. Båda utredningarna redovisas under 2017.

Utredning för att stärka klimatanpassningen i Sverige (regeringen)

Cirkulär ekonomi (regeringen)

Översyn av EU-direktiv

Flera EU-direktiv med direkt påverkan på det lokala och regionala arbetet är under översyn. SKL har i sitt EU-arbete lyft fram synpunkter om bland annat energikrav på byggnader, krav på energikartläggning och villkor för bioenergi.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot