Publicerad: 1 juli 2019

Klimat

Klimatet förändras. Kommuner och regioner gör stora insatser för att anpassa den fysiska planeringen och för att minska påverkan på klimatet.

Klimatförändringarnas lokala effekter

SKL har, baserat på underlag från SMHI och tre utvalda kommuner, låtit göra en rapport som visar vilka effekter klimatförändringarna kan få på lokal nivå. SMHI redovisar klimatscenarier beroende på om utsläppen av koldioxid fortsätter att öka som i dag eller om de minskar kraftigt. SMHI ger också förslag på hur samhället kan rustas mot ett varmare klimat.

Rapport om klimatförändringarnas lokala effekter

Förslag från klimatpolitisk beredning

SKL har haft en särskild grupp politiker som arbetat med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. Uppdraget var att komma med förslag på förbättringar av förmågan att hantera klimatrelaterade händelser, samordna och förtydliga ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna, regionerna och andra aktörer för förebyggande åtgärder samt att vara spjutspetsar i Sveriges arbete för minskad klimatpåverkan.

Programberedningens lämnade sina förslag i en slutrapport 2017. Styrelsen har ställt sig bakom rapporten och dess förslag som underlag för SKL:s fortsatta arbete.

Beredningens slutrapport,  Klimatet - så klart! (PDF, nytt fönster)

Tips och strategier för ett hållbart klimatarbete

Kommuner, landsting och regioner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Klimatklippet är korta filmer om framgångsrikt arbete från olika delar av Sverige.

Klimatklippet: Exempel på hållbart klimatarbete

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare
  • Emma Bonnevier
    Sakkunnig
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot