Publicerad: 8 oktober 2018

Energi och klimat

Att minska energianvändningen i byggnader sparar både pengar och miljö. SKL:s siffror visar att kommunernas och landstingens arbete ger stora resultat. Men det finns fortfarande miljarder skäl att spara.

SKL arbetar bland annat för energieffektivisering i byggnader och andra kommunala verksamheter. Öppna jämförelser Energi och klimat visar att kommuner, landsting och regioner har minskat sin energianvändning i lokaler och allmännyttans bostäder med 1,5 procent per år 2009-2014.

Öppna jämförelser: Energi och klimat 2015

Energieffektivisering i byggnader

Det finns en fortsatt stor potential till ytterligare energieffektiviseringar i kommunernas och landstingens fastigheter. Det visar SKL:s rapport ”Fortfarande miljarder skäl att spara”. Enligt beräkningarna bör det gå att spara cirka 25-30 procent på 20 år. Det motsvarar 7 TWh och ungefär 7 miljarder kronor i minskade energikostnader per år.

Fortfarande miljarder skäl att spara - potential för energieffektivisering i kommunernas och landstingens byggnader

Energikrav – SKL:s rekommendationer

SKL har tagit fram en rekommendation för energikrav vid försäljning av kommunal mark för byggande av flerbostadshus.

Energikrav, flerbostadshus

Arbete inom trafik och hållbara städer

Arbetet för minskad klimatpåverkan sker inom många områden. SKL stödjer arbetet med transporter och hållbar stadsutveckling som görs i kommuner, landsting och regioner. Det gäller exempelvis infrastrukturplanering och satsningar på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och trafikplanering.

Trafik och infrastruktur

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot