Publicerad: 10 mars 2017

Klimatklippet: Tips och strategier för ett hållbart klimatarbete

Kommuner, landsting och regioner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Klimatklippet är korta filmer om framgångsrikt arbete från olika delar av Sverige.

Minskad klimatpåverkan

Exempel på arbete för att minska påverkan på klimatet. Sidan kommer att kompletteras med fler filmer under våren.

Karin Thomasson, SKL

Karin Thomasson är 4:e vice ordförande i SKL:s styrelse. Klimatfrågan är en av de högst prioriterade frågorna på SKL. Goda exempel är ett sätt att visa det som görs ute i kommuner, landsting och regioner.

Mattias Goldman, Vd Fores och 2030-sekretariatet

Hur ska vi klara att få en fossiloberoende fordonsflotta till 2030? Hur ska vi bli mer klimatsmarta? Mattias Goldman, Vd för Fores och 2030-sekretariatet, ger handfasta medskick till alla som arbetar strategiskt med klimatanpassning.

Peter Löwendahl, projektledare, GreenhackGbg

Peter Löwendahl, projektledare på GreenhackGbg, berättar om projektet som ska få göteborgarna att leva en grönare livsstil och minska framtida klimatpåverkan.

Camilla Fahlander, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

Västernorrlands kollektivtrafik blir fossilfri redan i år. Hur är det möjligt? Camilla Fahlander, chef för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, berättar om gröna avtal och funktionsupphandling.

Annika Christensson, miljöchef i Blekinge

Hur kan man använda upphandling som ett strategiskt och klimatsmart verktyg? Annika Christensson, miljöchef i Blekinge, berättar hur de gjorde.

Emma Berginger, vice ordförande i kommunstyrelsen och i tekniska nämnden, Lunds kommun

Med hjälp av politisk förankring och långsiktig planering har Lund kunnat genomföra en miljöanpassad stadsutveckling. Emma Berginger, vice ordförande i kommunstyrelsen och i tekniska nämnden, berättar hur man har lyckats.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot