Publicerad: 9 mars 2017

Upphandling som ett verktyg för att nå miljömålen

Hur kan man använda upphandling som ett strategiskt och klimatsmart verktyg? Annika Christensson, miljöchef i Blekinge, berättar hur de gjorde.

Kommuner, landsting och regioner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Klimatklippet är korta filmer om framgångsrikt arbete från olika delar av Sverige.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot