Publicerad: 30 november 2018

Klimat

Klimatet förändras. Kommuner, landsting och regioner gör stora insatser för att anpassa den fysiska planeringen och för att minska påverkan på klimatet.

Tips och strategier för ett hållbart klimatarbete

Kommuner, landsting och regioner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Klimatklippet är korta filmer om framgångsrikt arbete från olika delar av Sverige.

Klimatklippet: Exempel på hållbart klimatarbete

Rapport från SKL:s programberedning för klimat

SKL har haft en särskild grupp politiker som arbetat med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. Uppdraget var att komma med förslag på förbättringar av förmågan att hantera klimatrelaterade händelser, samordna och förtydliga ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna, landstingen och regionerna och andra aktörer för förebyggande åtgärder samt att vara spjutspetsar i Sveriges arbete för minskad klimatpåverkan.

Programberedningens lämnade sina förslag i en slutrapport 2017. Styrelsen har ställt sig bakom rapporten och dess förslag som underlag för SKL:s fortsatta arbete.

Beredningens ledamöter

Beredningens slutrapport,  Klimatet - så klart! (PDF, nytt fönster)

Översyn av EU-direktiv

Flera EU-direktiv med direkt påverkan på det lokala och regionala arbetet är under översyn. SKL har i sitt EU-arbete lyft fram synpunkter om bland annat energikrav på byggnader, krav på energikartläggning och villkor för bioenergi och miljöfordon.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare
  • Emma Bonnevier
    Sakkunnig
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot