Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser, miljö

 • måndag
  16
  apr
  2018

  Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2018

  Boka in 2018 års presidiedagar där vi lyfter aktuella samhällsbyggnadsfrågor.

 • fredag
  4
  maj
  2018

  Klimatanpassning i översiktsplanen

  Kan översiktsplanen hantera frågor om klimatförändringar och hur kan man resonera kring exploatering och risker för naturolyckor? Årets konferens om klimatanpassning fokuserar på den översiktliga planeringen som grund för hur klimatkonsekvenserna kop...

 • måndag
  14
  maj
  2018

  Miljömålsdagarna 2018

  Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål.

 • fredag
  1
  jun
  2018

  Konferens om ny taxemodell inom miljöbalkens område

  Välkommen till en introduktionsdag om SKL:s nya taxemodell, Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Vilka är fördelarna? Vilka förändringar sker? Hur ska modellen användas? 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot