Publicerad: 2 mars 2018

Bidrag för grönare städer

Nu finns ett nytt statligt bidrag för att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser. 

Bidraget omfattar totalt 100 miljoner kronor under 2018 och kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar.

Boverket håller på att ta fram en e-tjänst för ansökan, som kommer att öppnas i början av april.

Bidrag för grönare städer, Boverket.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot