Publicerad: 21 mars 2018

Konferens om ny taxemodell inom miljöbalkens område

Den 1 juni anordnas en introduktionsdag om SKL:s nya taxemodell, Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Välkommen!

Vilka är fördelarna? Vilka förändringar sker? Hur ska modellen användas?

Anmäl dig senast den 17 maj

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot