Publicerad: 15 maj 2018

Konferens om ny taxemodell inom miljöbalkens område

Välkommen till en introduktionsdag om SKL:s nya taxemodell, Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Vilka är fördelarna? Vilka förändringar sker? Hur ska modellen användas?

Anmälan och mer information

Konferensen, som hålls den 1 juni på SKL i Stockholm, vänder sig till miljöchefer i kommuner, ansvariga nämndpolitiker, handläggare, länsstyrelser och statliga myndigheter inom området.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot