Publicerad: 15 maj 2018

Konferens om ny taxemodell inom miljöbalkens område

Välkommen till en introduktionsdag om SKL:s nya taxemodell, Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Vilka är fördelarna? Vilka förändringar sker? Hur ska modellen användas?

Anmälan och mer information

Konferensen, som hålls den 1 juni på SKL i Stockholm, vänder sig till miljöchefer i kommuner, ansvariga nämndpolitiker, handläggare, länsstyrelser och statliga myndigheter inom området.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot