Publicerad: 19 juni 2019

Resultat från årets enkät om kommunernas taxor och organisation

Vart fjärde år undersöker SKL kommunernas handläggningskostnad per timme och hur man organiserar sig.

Statistik och enkäter om taxa

Resultatet av enkäten visar att den genomsnittliga handläggningskostnaden för miljötillsyn 2019 är 984 kronor/timme. Genomsnittet för livsmedelskontroll – årlig kontrollavgift – är 1 112 kronor/timme .

Från och med i år presenterar vi resultaten endast på vår webbplats och inte i en skrift.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot