Publicerad: 27 januari 2016

Sök pengar till lokal och regional energi- och klimatomställning

Första utlysningen inriktas på energiaspekter inom fysisk planering och planeras öppna 16 februari.

Regeringen har avsatt 25 miljoner kronor per år 2016-2019 för lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning. Anslaget syftar till att främja att offentliga aktörer samverkar, utvecklar metoder och sprider erfarenheter kring lokal och regional energi- och klimatomställning.

Hälften av medlen kommer att utlysas av Energimyndigheten med olika tematiska inriktningar. Den första utlysningen planeras till vintern 2016, preliminärt, 16/2-15/4, och rör energiaspekter inom fysisk planering.

Övriga medel (12,5 miljoner kronor per år) är avsatta för länsstyrelsernas arbete med att främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan, samt för länsstyrelsernas gemensamma utveckling av arbetet.

Mer information finns hos Energimyndigheten:

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning, Energimyndigheten
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot