Publicerad: 15 april 2015

Strategiskt samarbete för säker mat

Kontrollmyndigheterna för den svenska livsmedelskedjan har gemensamt uppdaterat sin nationella kontrollplan för perioden 2015-2018. Myndigheterna i livsmedelskedjan från jord till bord delar ett viktigt uppdrag.

I kontrollplanen finns information om särskilda satsningar, samarbeten och fortsatt utvecklingsarbete inom flera områden.

I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Myndigheterna arbetar efter gemensamma strategier och med samordnade kontrollinsatser. På så sätt kan de agera mot risker i livsmedelskedjan.

Livsmedelsverkets pressmeddelande:

Strategiskt samarbete för säker mat, Livsmedelsverket

Kontrollplanen:

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan, Livsmedelsverket
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot