Publicerad: 18 november 2016

Ny taxamodell för fasta avgifter

SKL utvecklar en ny taxemodell för fasta avgifter inom miljöbalkens område. Under 2017 utvecklar vi en prototyp för ett antal branscher på B- och C-nivå.

Ledorden för nya modellen är att den ska vara enkel, transparent och likvärdig. Förslaget innehåller bland annat tillsynsfaktorer samt att risk- och erfarenhetssystemet tas bort. Nya modellen gör det möjligt att digitalisera SKL:s taxeunderlag.

Beslut om vägval fattat

SKL har beslutat om att gå vidare med att utveckla en ny modell för fasta avgifter inom miljöbalkens område. Under 2017 ska SKL tillsammans med representanter från ett tjugotal kommuner utveckla avgiftsklassningen för olika verksamheter i en prototyp.

Till projektet finns även en referensgrupp med representanter från statliga myndigheter och verksamhetsutövare. SKL har för avsikt att presentera prototypen före sommaren 2017.

Flertalet positiva till ny modell för taxa (PDF, nytt fönster)

SKL:s beslut, ta fram ny taxemodell (PDF, nytt fönster)

Demo under 2016

Under våren 2016 höll SKL referensmöten med våra medlemmar, användarföreningarna för miljökontorens ärendehanteringssystem, representanter för verksamhetsutövare och staten. Ta del av förslaget i presentationen och filmen från mötet.

Presentation: Ny taxamodell för fasta avgifter (PPT, nytt fönster)

Film från referensmötet 3 maj 2016 (nytt fönster)

Klickbar beskrivning av modellen

Som komplement beskriver vi modellen i en klickbar demo. Logga in med lösenord: sKl2016

Klickbar demo: Ny taxamodell för fasta avgifter

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot