Publicerad: 2 oktober 2019

Taxa, miljö och livsmedel

På sidorna i menyn hittar du information om behovsutredning och behovsstyrd taxa enligt SKL:s koncept. Här finns också taxa för livsmedelskontroll samt utbildningsmaterial om taxorna.

Alla kommuner utför tillsyn hos verksamheter som kan innebära risker för hälsan eller miljön. Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö och säkra livsmedel.

SKL har tagit fram en ny modell för taxa inom miljöbalkens område som gör det enklare för kommunerna att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst.

SKL ger ut underlag för beräkning av den kommunala taxan och erbjuder kommunerna stöd.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot