Publicerad: 9 oktober 2018

Taxa, miljö och livsmedel

På sidorna i menyn hittar du SKL:s underlag för taxor inom miljöbalkens och livsmedelskontrollens område samt frågor och svar om hur taxan används. Vi tar gärna emot förslag på hur underlaget kan förbättras.

Finansieringsprincipen innebär att kommuner och landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om för att finansiera nya statliga uppgifter. Kommunerna måste därför ha en fungerande taxa som täcker kostnaderna för tillsyn och kontroll.

SKL ger ut underlag för beräkning av den kommunala taxan och erbjuder kommunerna stöd, bland annat i form av konferenser.

Bra att känna till om SKL:s mallar

Mallarna bygger på att kommunen beräknar hur mycket en genomsnittlig handläggare kostar vid utförande av myndighetsarbete.

April 2015 gjordes mallarna om vilket innebär ett helt nytt sätt att beräkna handläggningskostnaden per timme jämfört med SKL:s tidigare underlag i Excel. Skulle ni upptäcka fel som inte hittats vid testning så kontakta oss.

Mallarna är endast stöd för kommuner att beräkna handläggningsavgiften. Det är upp till varje kommun att själva välja beräkningsmetod för sina handläggningsavgifter. Oavsett vilken mall kommunen väljer att att använda ska den anpassas till era lokala förutsättningar.

Publikationer

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot