Publicerad: 9 oktober 2018

Äldre underlag, taxa

Du kan beställa äldre underlag inom miljöbalkens eller livsmedelslagens område. SKL ger dock ingen vägledning i användningen av dessa äldre versioner.

Beställ genom att skicka ett mejl till Helena Lingensjö, e-post: helena.lingensjo@skl.se

Miljöbalken

Taxa utifrån risk-, resurs- och erfarenhetsbedömning

  • Version september 2010, miljöbalken (Word)
  • Version med markerade ändringar, 20100930-20120530 (PDF)
  • Version september 2009 (Word)

Äldre beräkningsmallar

  • Miljöfarlig verksamhet, översiktlig riskbedömning, maj 2012 (Excel)
  • Hälsoskydd, översiktlig riskbedömning, maj 2012 (Excel)
  • Timavgift, miljöbalken, version 2012-05-30 (Excel)
  • Årlig avgift, miljöfarlig verksamhet, version 2012-05-30 (Excel)
  • Årlig avgift, hälsoskydd, version 2012-05-30 (Excel)
  • Arbetstid och fördelning av arbetsuppgifter, version 2008-09-30 (Excel)

Livsmedel

Äldre beräkningsmallar

  • Beräkning av timavgift, juni 2011 (Excel)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot