Publicerad: 19 maj 2017

Växtskyddsmedel och biocidprodukter

Kemiska produkter enligt 14 kap. miljöbalken

VÄXTSKYDDSMEDELPrövning

Tidigare formulering 

 

 

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Timavgift

 

 

 

Ny formulering

 

 

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

Timavgift

 

 

Anmälan

Tidigare formulering

 

 

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Timavgift

 

 

 

Ny formulering

 


Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

TimavgiftVattenskyddsområde

Prövning av ansökan om spridning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Timavgift

 

 

 

BIOCIDPRODUKTERKrav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd

 

 


 

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808)

 

Timavgift

 

 

 

 

 

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot