Publicerad: 20 juni 2017

Ny taxamodell för fasta avgifter

SKL utvecklar en ny taxemodell för fasta avgifter inom miljöbalkens område. Ta del av resultatet från arbetsgruppens arbete med prototypen och läs mer om hur arbetet fortsätter.

Ledorden för nya modellen är att den ska vara enkel, transparent och likvärdig. Tillsynsbehovet ska styra finansieringen. Förslaget innehåller bland annat tillsynsfaktorer samt att risk- och erfarenhetssystemet tas bort. Den nya modellen gör det möjligt att digitalisera SKL:s taxeunderlag.

Prototypens resultat 2017

En arbetsgrupp med kommuner har testat en prototyp av nya taxemodellen för ett antal branscher på B- och C-nivå. Resultaten visar att det går att stanna på branschnivå i taxan. SKL kommer i nästa steg färdigställa ett förslag till branschindelad bilaga för fasta avgifter. Vi behöver fler intresserade kommuner som vill delta i arbetet, anmäl ert intresse till oss!

Rapport om utvecklingen av ny taxemodell (PDF, nytt fönster)

Projekt om behovsutredningar

SKL arbetar med stöd för hur behovsutredningar kan göras så att de ger bättre förutsättningar att fokusera på det som är viktigt i tillsynen. Det ger kommunerna bättre stöd för bedömningen av tidsbehov och förbättrar möjligheterna till en mer likvärdig finansiering.

Det saknas gemensamma rutiner för hur kommunerna ska göra en behovsutredning och framförallt saknas det en nationell bild över vad som bör ingå i behovsutredningen. SKL:s projekt syftar till att ge kommunerna stöd i denna fråga.

Beslut att utveckla ny taxa

SKL beslutade 2016 om att gå vidare med att utveckla en ny modell för fasta avgifter inom miljöbalkens område. Tillsammans med representanter från ett tjugotal kommuner utvecklar SKL en prototyp av den nya taxemodellen. Till projektet finns även en referensgrupp med representanter från statliga myndigheter och verksamhetsutövare.

Flertalet positiva till ny modell för taxa (PDF, nytt fönster)

SKL:s beslut, ta fram ny taxemodell (PDF, nytt fönster)

Demonstration under 2016

Under våren 2016 höll SKL referensmöten med våra medlemmar, användarföreningarna för miljökontorens ärendehanteringssystem, representanter för verksamhetsutövare och staten. Ta del av förslaget i presentationen.

Presentation: Ny taxamodell för fasta avgifter (PPT, nytt fönster)

Klickbar beskrivning av modellen

Som komplement beskriver vi modellen i en klickbar demonstration. Logga in med lösenord: sKl2016.

Klickbar demonstration: Ny taxamodell för fasta avgifter

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot