Publicerad: 9 oktober 2018

Förändringar av underlag, taxor

Sidan innehåller SKL:s förslag till ändringar av underlag till taxor. Det kan till exempel vara förslag på förändrade paragrafer.

Uppdaterad bilaga 2 i SKL:s taxeunderlag

Här hittar du SKL:s uppdaterade underlag, utifrån senaste revideringarna i miljöprövningsförordningen. SKL:s underlag och rekommendationer gäller under förutsättning att kommunen använder SKL:s taxeunderlag inom miljöbalkens område.

SKL:s uppdaterade bilaga 2, 2017-05-19 (word, nytt fönster)

För information om gjorda förändringar finns en kommenterad version av bilaga 2 som är gjord av SKL och Göteborgs stad. Den kommenterade versionen är endast avsedd att vara ett stöd i kommunens arbete.

Kommenterad arbetsversion av bilaga 2, 2017-05-19 (word, nytt fönster)

Viktiga förändringar

Här framgår de viktigaste förändringarna i miljöprövningsförordningen och bilaga 2, enligt SKL:s tolkning.

Viktiga förändringar i bilaga 2, 2017-05-19 (PDF, nytt fönster)

Så här gör du

Med anledning av förändringarna behöver kommunen göra ett antal saker.

Uppdatera bilaga 2 så här (PDF, nytt fönster)

Tillsynen under 2017 (PDF, nytt fönster)

Cirkulär 17:10 (PDF, nytt fönster)

Om du har frågor

Om du har frågor om SKL:s underlag till bilaga 2  ställer du dem i första hand på vår hemsida för frågor och svar om taxor, så svarar vi där. Märk din fråga med #miljöprövningsförordningen.

Frågor och svar om taxor

Kontakta er användarförening för frågor om när förändringarna finns tillgängliga i ert ärendehanteringssystem.

Om du har frågor om miljöprövningsförordningens revideringar eller översättningsnyckel vänder du dig till Naturvårdsverket. De har en hemsida med vägledning. 

Frågor om miljöprövningsförordningens revidering, Naturvårdsverket

Lämna förslag på förbättringar till SKL

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot