Publicerad: 21 maj 2019

Livsmedel

Här har vi samlat material som berör taxa för kommunal livsmedelskontroll. Materialet är ett stöd för de förvaltningar som ansvarar för livsmedelskontrollen.

Taxa för livsmedelskontroll

Underlag för taxa, livsmedelskontroll, juni 2013 (PDF, nytt fönster)

Beräkningsmall

Underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme inom livsmedelskontrollen.

Ni som känner er mer bekväma med att använda SKL:s äldre excelmallar för att räkna ut handläggningskostnad per timme (timavgift) kan göra det. Dessa underlag hittar du på sidan Äldre underlag. Tänk på att oavsett vilken mall ni använder så ska den anpassas till era lokala förutsättningar.

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, april 2015 (PDF, nytt fönster)

Beräkning av handläggningskostnad per timme livsmedelskontroll, april 2015 (Excel, nytt fönster)

Ge förslag på förbättringar

Synpunkter på SKL:s underlag

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

SKL tillhandahåller ett index som går att använda till uppräkning av taxan: prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är tänkt att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Detta prisindex används i SKL:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling.

Hämta index och se exempel på hur du räknar upp timtaxan

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot