Publicerad: 9 augusti 2017

Taxa miljöbalken

Här hittar du SKL:s underlag för taxa inom miljöbalkens område.

Handläggningskostnad per timme

Underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme inom miljöbalkens och plan- och bygglagens områden.

SKL tar fram underlag som kan användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens och plan- och bygglagens områden. Kommunens handläggningskostnad per timme för respektive myndighetsområde är en viktig utgångspunkt för arbetet med taxeunderlagen.

SKL gjorde under år 2014 ett nytt underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme, gemensamt för taxeunderlagen för miljöbalken och plan- och bygglagen. Aktuell version av underlaget är från april 2015. Från juni 2015 finns också en kortfattad handledning i PDF-format för hur man använder mallen.

Det är kommunen som beslutar om sina taxor, och över sitt sätt att beräkna handläggningskostnaden per timme. SKL tillhandahåller underlaget, och kommunen beslutar sedan om man vill använda det.

Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF, nytt fönster)

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, MB PBL, april 2015 (Excel, nytt fönster)

Illustrationer: Så räknar du ut handläggningskostnaden

  1. Vad kostar myndighetsutövningen (PDF, nytt fönster)
  2. Gemensamma kostnader (PDF, nytt fönster)
  3. Faktiska handläggningskostnaden (PDF, nytt fönster)
  4. Översikt, handläggningskostnad per timme (PDF, nytt fönster)

Taxa utifrån risk- och erfarenhetsbedömning

Underlaget innehåller delarna: Riskbedömning, erfarenhetsbedömning och premiering, utformning av taxebilaga 1 (avgifter för prövning), taxebilaga 2 (avgiftsklasser) och taxebilaga 3 (riskklassning).

Taxa inom miljöbalkens område, maj 2012 (Word, nytt fönster)

SKL:s uppdaterade bilaga 2, 2017-05-19 (Word, nytt fönster)

Hjälpreda för erfarenhetsbedömning och premiering 2016 (PDF, nytt fönster)

Konsekvenser av ny taxebilaga 2

Svar på vanliga frågor om ändringarna

Ändringar, taxebilaga 2

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

SKL tillhandahåller ett index som går att använda till uppräkning av taxan: prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är tänkt att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Detta prisindex används i SKL:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling.

Hämta index och se exempel på hur du räknar upp timtaxan

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot