Publicerad: 19 december 2017

Anmälningsärende - timavgift eller fast avgift

Är det ok att själv välja när man i ett anmälningsärende tar ut fast avgift eller timavgift om man i taxan har lydelsen enligt nedan: 

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Svar från SKL

Nej tanken är inte att man väljer avgiftsmetod för anmälningsärenden från gång till annan, utan att det ska vara bestämt i förväg. Innebörden i 15 § är att kommunen bestämt vilka verksamheter eller åtgärder som har vilken sorts anmälningsavgift. Vissa har timavgift, vissa har fast avgift. Det styrs av hur ni formulerat er taxa och taxebilaga 1.

Om man ser att anmälningsavgiften inte motsvarar kostnaderna för handläggningen för viss kategori av verksamhet eller åtgärd, så kan ni behöva se över och ändra er taxa för att få bättre kostnadstäckning vid anmälningsärenden. Ändringar skulle kunna ske enligt följande principer:

 1. Klassningskoden för den aktuella verksamheten kan behöva ändras i taxebilaga 2 (som styr antal timmar).
 2. Vissa verksamheter/åtgärder skiljs ut som tillägg i form av egna punkter i taxebilaga 1. T.ex. Miljöfarlig Verksamhet/Anmälan/nr 3/exempel: 1. Vindkraftverk (eller vissa klassningskoder därav): X h.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot