Publicerad: 19 december 2017

Användande av riskpoäng

När riskpoäng delas ut till en miljöfarlig verksamhet som är klassad med flera koder, d.v.s huvudverksamhet och underverksamheter.

Ska man ge alla verksamheter riskpoäng eller ges endast huvudverksamheten riskpoäng?

Om alla verksamheter ges riskpoäng, visst sker reducering med den procentsats vi har i vår taxa, på summan efter det att riskpoängen getts?

Kan man ge olika riskpoäng till de olika verksamheterna, exempelvis att huvudverksamheten får ett riskpoäng för intensiv trafik, men underverksamheten får ett annat riskpoäng exempelvis för att den delen använder ett utfasningsämne och vi inte anser att den delen berörs av intensiv trafik?

Svar från SKL

Svaret står att läsa på s 51 i vårt underlag (Taxa inom miljöbalkens område), översta stycket.

Vid en bedömning av ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter…

Den miljöfarliga verksamhet som har högst avgift är huvudverksamhet. Riskpoängen för just historisk förorening kopplas till den verksamhet som (kan ha) orsakat den. Kan höra till huvudverksamhet ELLER delverksamhet.

Det finns vissa huvudprinciper man kan beakta:

 1. Risker och erfarenheter ska så långt möjligt härledas till den verksamhet där detta uppstår.
 2. Erfarenhetsmodellen ska ses som ett verktyg för att bedöma om 
  myndigheten behöver lägga mer eller mindre tid på en verksamhet.
 3. Att motivera höjning eller sänkning av tillsynstid blir lättare om man kan förklara vilka delar som skött sig eller inte.

Exempel: Ni har ett objekt med 3 verksamheter

Huvudverksamhet (A) AK 9 som har 0 riskpoäng= 20 timmar

Delverksamhet 1 (a1) AK 6 som har 2 riskpoäng=12 timmar (25 %)=3 timmar

Delverksamhet 2 (a2) AK5 som har 0 riskpoäng=8timmar(25 %)=2 timmar

Summa 25 timmar

Risken tillförs den delverksamhet där denna finns och man ”släcker” risken på andra verksamheter om risken finns på fler ställen.

Det finns inget som hindrar kommunen att bedöma hela verksamheten (både 
för risk och erfarenhet). Om man hela tiden riskklassar och premierar huvudverksamheten innebär detta stora svängningar för stora objekt. Ni kanske inspekterar ett asfaltverk och hela täktens tid sänks med 20 timmar. Det kan lätt bli så att det blir för stora svängningar i  tillsynstiden och att systemet inte blir transparent. Varje kommun får  dock själva bedöma hur de väljer att klassificera sina verksamheter  efter sina lokala förutsättningar och vad som passar bäst för dem.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot