Publicerad: 19 december 2017

Avgifter för verksamheter på olika fastigheter

Jag har en fråga angående en gymnasieskola i kommunen som bedriver yrkesutbildning på tre olika fastigheter, dock under samma namn och verksamhet.

Fordonsteknisk utbildning drivs på en plats, bygg på en, samt teoretisk utbildning på en tredje plats. Där den teoretiska utbildningen sker går även elever från de yrkesinriktade programmen när de ska läsa andra ämnen, till exempel samhällsvetenskap.

En anmälan måste skickas in för att vi ska veta var de bedriver sin verksamhet någonstans, men vad gäller för den årliga tillsynsavgiften? Ska en avgift tas ut för varje enskild fastighet där skolan bedriver verksamhet eller räcker det med att betalning sker för endast en av 
fastigheterna där själva ”huvudverksamheten” bedrivs?

Svar från SKL

Vår utgångspunkt för svaret är att frågan gäller separata lokaliseringar på olika fastigheter i kommunen inte olika skolbyggnader på samma fastighet.

Det är tillsynsbehovet som styr hur mycket tid som behövs för att utföra tillsyn och därmed vilken avgift som ska tas ut av varje verksamhet. I det fall du beskriver finns ett behov att göra en individuell riskbedömning för varje verksamhet genom att på detta sätt ta reda på tillsynsbehovet för varje anmälningspliktig undervisningslokal.

Det är svårt att se att det inte skulle finnas olika tillsynsbehov för varje enskild undervisningslokal som är lokaliserade på separata fastigheter med olika verksamhetstyper. Exempelvis så innehåller fordonsteknisk utbildning troligtvis verkstad med kemikalieanvändning medan teoretisk utbildning oftast endast innehåller klassrum. Det är dock viktigt att man inte tar ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden).

Det finns mer att läsa i SKL:s underlag för taxa inom miljöbalkens område (kapitlet om självkostnadsprincipen och riskbedömning). Där finns resonemang kring bedömningsgrunder för avgiftssättning.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot