Publicerad: 19 december 2017

Avgiftsklassning - riskbedömning

Jag undrar om jag har rätt riskbedömningstabell? Enligt min tabell ska riskklass 7 vara 12 timmar, men i ert förslag till taxebilaga 2 för miljöbalken så är TF-intervallet 15-25 timmar. Borde inte riskbedömningstimmarnas grundtid vara inom det intervallet? Jag kunde inte hitta någon annan tabell på er hemsida.

Svar från SKL

För AK (avgiftsklass) 7 är startläget 12 timmar och sedan går man igenom riskbedömningen för att se slutliga tiden (se s 40 i underlag för taxa inom miljöbalkens område). Teoretiskt sätt kan tiden hamna på 25 timmar (AK 7 kolumn 6).

TF (tidsfaktorer) är något som användes i tidigare system (där man fastställde en tidsfaktor) och den kolumnen ska tas bort om man använder sig av riskbedömningssystemet. TF intervallet fanns enbart med som stöd och meningen är att man ska fastställa en tid.

Erfarenhetsmässigt skiljer det sig nog ganska lite i tid mellan de olika taxesystemen.

Särskilt om man beaktar att det finns rörlig del som kallas erfarenhetsbedömning inbyggd i riskbedömningssystemet och denna tar hänsyn till företagarens hantering av riskerna. Skulle slutresultatet av avgiftsklassningen vara orimligt finns möjligheter att fatta särskilt beslut.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot