Publicerad: 15 januari 2018

Debitering för arbete med att kommunicera och fatta beslut om uttag av miljösanktionsavgift

Hejsan! I Eskilstuna kommun har vi en taxa som utgår från ert underlag från 2012. Vi undrar vilka möjligheter vi har att debitera för det extraarbete det medför för oss när vi måste kommunicera och fatta beslut om uttag av miljösanktionsavgifter?

Svar från SKL

Arbetet med miljösanktionsavgifter (MSA) är avgiftsgrundande, men själva beslutsdelen (kommunicering och beslut om MSA) är inte avgiftsgrundande. Kommunicering av och beslut om MSA kan inte debiteras verksamhetsutövaren. Det räknas som skattefinansierad tillsyn.

Det finns inte många prejudicerande domar inom detta område. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten kartlägger momenten och kontrollera tiden för de olika delarna, så att rätt tid kan debiteras.

I MÖD 2003:49 var det fråga om miljösanktionsavgift. Miljönämnden hade tagit ut en avgift för tillsyn över djurhållning motsvarande fyra timmars arbete (1 850 kronor), vilket fastställdes av länsstyrelsen och miljödomstolen. Verksamhetsutövarna överklagade och menade bland annat att avgiften skulle upphävas därför att den i stor utsträckning var hänförlig till ett ärende om miljösanktionsavgift. Detta ärende hade slutat med att miljödomstolen (i ett annat mål) hade undanröjt miljösanktionsavgiften eftersom det saknades formella förutsättningar för sådan. Mot denna bakgrund ansåg Miljööverdomstolen att tillsynsavgiften skulle sättas ned till 1 000 kronor med stöd av 9 kap. 3 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Hjälpte informationen på sidan dig?


  User information

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot