Publicerad: 16 augusti 2019

Deltidsarbete och handläggningstid

Hej!
Om Eskl har 2000 h i årsarbetstimmar och 1000 h av de är handläggningstid. Om jag då jobbar 75 %, hur mycket handläggningstid ger det? (25 % = 500 h)

Alt 1) 0,75*1000 = 750 h

Alt 2) Frånvarande 500 h, gemensam tid 500 h
2000-500-500-500= 500 h kvar till handläggningen.

Vilket tycker ni är korrekt?
/Sofia

Svar från SKL

Din fråga får förstås som att du undrar hur mycket handläggningstid man kan planera för om man har handläggare som arbetar deltid. Den planerade handläggningstiden ligger till grund för beräkningen av handläggningskostnaden per timme.

För er tillsynsplanering behöver ni beräkna hur många årsarbetskrafter (åa) ni har för tillsyn och handläggning inom sakområdet. Årsarbetskrafterna styrs bland annat av hur mycket frånvaro, sjukdom, heltid- och deltidsarbetande handläggare ni har, samt hur mycket tid som går åt till andra möten etc. Här behöver ni använda er egen statistik, sett över några års tid, för att veta hur många timmar ni totalt sett har för att bedriva tillsyn och handläggning per år inom sakområdet.

I och med att vi har förenklat uträkningen av handläggningstiden (se vår handledning och excelmall från 2015) räcker det att räkna ut den genomsnittliga handläggningstiden för en genomsnittlig, heltidsarbetande handläggare. Vi kallar handläggaren ESKL i våra exempel. 
Kortfattat kan sägas att i normalfallet (se vår mall) har ESKL 2 000 h årsarbetstimmar och den genomsnittliga frånvaron är ca 400 h. (Dessa uppgifter måste du hämta från ert personal- eller lönekontor för er beräkning.) Den faktiskt arbetade tiden blir 1 600 h (2 000h - 400h = 1 600) per år. Handläggningstiden är schablonmässigt 60% av den faktiskt arbetade tiden, det vill säga cirka 1 000 h (1 600h x 0,60 = 1 000 h).

Till ditt exempel: Om den genomsnittliga ESKL däremot skulle arbeta 75% skulle årsarbetstiden för ESKL bli 1500 h (0,75 x 2000 h). Den genomsnittliga frånvaron är fortfarande ca 400 h. Faktiskt arbetad tid är då 1100 h. Handläggningstiden är fortfarande 60 % av den faktiskt arbetade tiden (0,6 x 1100 h) dvs 660 h.

Vårt utvecklingsarbete har de senaste åren riktat in sig på att förenkla våra
olika beräkningsunderlag. En handläggare kostar lika mycket per timme oavsett vilket arbete som utförs. Det som skiljer sig åt är vem som betalar, arbetet kan vara antingen avgiftsfinansierat eller skattefinansierat.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot