Publicerad: 19 december 2017

Energitillsyn

Vår kommun har SKL:s taxa för miljöbalken och står i begrepp att revidera den. Jag undrar hur taxan ska formuleras för att det inte ska råda några tvivel om att vi får debitera avgift för energitillsyn. Då menar jag framför allt energitillsyn på verksamheter som inte är A, B, C eller U-företag. Exempel på sådan verksamhet är fastighetsbolag som hyr ut affärslokaler i en galleria.

Är det avsnittet Allmänna hänsynsregler i taxebilaga 1 som avser sådan energitillsyn (sid 72 i SKL:s material, se även nedan)? Är det tillräckligt med avsnittet Miljöfarlig verksamhet i taxebilaga 1 (sid 74, se även nedan) Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt?

Sid 72.

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT

Tillsyn i övrigt

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften enligt taxebilaga 2

Sid 74

Tillsyn

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2. Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift

Svar från SKL

För tillsyn av företag som inte är riskklassade är tanken att det går att använda de allmänna hänsynsreglerna. Vid sådan tillsyn, exempelvis energi, används formuleringen ”tillsyn i övrigt” i taxebilaga 1, sida 72 i underlaget för taxa inom miljöbalkens område.

På sidan 74 står:

”återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet”. Den formuleringen används med fördel för klassade verksamheter och då kan även energitillsyn ingå. Tänk på att verksamhetsutövaren ska ha rådighet över kraven annars är det mer en form av rådgivning, eftersom företagen inte kan åtgärda kraven. 

För företag som inte är fastighetsägare kan det vara svårt att exempelvis åtgärda belysning och ventilation men man kan kanske genomföra en energikartläggning.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot