Publicerad: 19 december 2017

Ersättningsparagraf för PKV

Vi har idag KPI som styr ev indexjustering men SKLs index PKV verkar ju mycket bättre. Hur ska man beskriva index i taxan? Nu står det så här:

4 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2012.

Det måste väl bli en helt annan lydelse eller? Skulle vilja kunna indexuppräkna taxan från 2015 men då måste ju KF hinna fatta beslut under hösten om ändrat index. Hur ska tabellen läsas, ska uppräkning ske med 2,4 eller 2,8 % till 2015?

Svar från SKL

Vi har tagit fram följande formulering för delegation av uppräkning med PKV. Ytterligare information om PKV kommer på vår hemsida. Håll utkik där!

Vi använder begreppet timavgift i vår taxa när det gäller handläggningskostnad per timme. Vissa använder ”timtaxa” eller andra begrepp, du får se över vilket uttryck ni använder så att det blir konsekvent.

”X nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 20ZZ (kommunfullmäktiges beslutsår)”.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot