Publicerad: 16 augusti 2019

Extraordinär händelse

Och en tillkommande fråga: Om extraordinär händelse inte innefattar tillsyn som utförs efter att ordinarie tillsynstid tagit slut, finns det då en möjlighet för oss som kommun att skriva om taxan så att vi kan timdebitera i sådana fall? Finns det något bra exempel på hur man då skriver?

Svar från SKL

En extraordinär händelse är t.ex. villkorsbrott, haverier eller om verksamhetsutövaren inte följt ett föreläggande. Detta måste bedömas utifrån de enskilda förutsättningar som råder. För att få likvärdig bedömning mellan objekt bör tillsynsmyndigheten fastställa rutiner för vid vilka situationer (kvalifikationsgränser) som extraordinär händelser gäller.

Fasta årliga avgifter är schabloner, och innebär att tillsynstiden för en viss verksamhetsutövare jämnar ut sig över en flerårsperiod. Bestämmelsen om timavgift enligt 18 § i taxeunderlaget från 2012 ska inte tillämpas när tillsynstiden är ”slut” för ett objekt med fast årlig avgift. En viss restriktion är nödvändig för vad som räknas som extraordinär händelse.

Om tillsynsmyndigheten bedömer att det behövs mer tillsyn ska erfarenhetsmodulen i SKL:s taxeunderlag användas. Där kan kostnaderna för den årliga tillsynstiden justeras för enskilda verksamhetsutövare.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot