Publicerad: 19 december 2017

Extra riskpoäng för dricksvatten från egen brunn

Enligt taxan har man möjlighet att ta ut en extra riskpoäng för drickvatten, egen brunn. Varför?

Varför man tar ut en extra riskpoäng för vatten, för de verksamheter som behöver registreras under livsmedelslagen? Verksamheterna som behöver registreras betalar redan tillsynsavgift enligt livsmedelstaxan. Varför dubbeltillsyn av dessa verksamheter?

I de fall verksamhetsutövarna inte är ansvariga för vattnet och inte har rådighet för de åtgärder som behöver vidtas, så känns det ekonomisk hårt att de ska behöva betala extra enligt taxan. Däremot förstår jag att man enligt taxan tar ut extra riskpoäng för de verksamheter som inte behöver registrera sig enligt livsmedelslagen.

Svar från SKL

I tabellen på sidan 190 i vårt underlag för miljöbalken står följande: "Enskilt vatten dvs ej allmänt enligt lagen om Allmänna vattentjänster"

Och

"Tillämpas endast om livsmedelslagstiftning ej är tillämplig"

Detta ska tolkas som att tillsynstiden för alla hälsoskyddsverksamheter kan behöva öka om ska kontrollera att verksamhetutövarens brunn inte innebär ökade risker.

Gränsdragningen mot dricksvattenföreskrifterna och kommersiella verksamheter kan ibland vara svår att göra men för vissa typer av boende och andra typer av verksamheter ( uthyrning för mindre än 8 gäster, små samfälligheter, arbetsplatser, bostadsrättsförening mm) gäller miljöbalken. 

OBS att dricksvattenföreskrifterna endast gäller dricksvatten inte om vattnet används på annat sätt ex rengöring, kylvatten mm. Tatuerare, fotvårdare och andra hygieniska verksamheter kanske inte omfattas av DV-föreskrifterna men det finns hygieniska krav på rengöring som innebär att vattnet måste vara av viss kvalitet.

Det är alltid tillsynsmyndigheten som avgör om vilken tid som behövs för att utöva tillsyn. Det finns inget krav på att öka tillsynstiden med alla risker, det går t ex att sprida ut tillsynen över ett antal besök. Det viktiga är att myndigheten har en plan för hur verksamheter ska bedömas och kontrolleras så att processen är likvärdig (ex samma tidstillägg för risker).

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot