Publicerad: 19 december 2017

Fluorerade växthusgaser

Hej!

I Norrköpings kommun använder vi oss av SKL:s riskbaserad taxa, med lite
egna modifieringar, i vår taxa som fastslogs år 2011. Jag har nu fått frågor från mina kollegor angående köldmedia och rapporteringsskyldighet om detta till tillsynsmyndigheten. Vi har svårt att avgöra om vår tillsyn av köldmediarapporter ska ingå i den årliga avgiften för vår tillsyn eller om den ska timdebiteras.

Så mina frågor är därför:

 1. Är det tänkt i den riskbaserade taxan att kontroll av köldmediarapporter ska ingå i den årliga tillsynsavgiften? Är det tänkt att de branscher (miljöfarliga
  verksamheter) som ”normalt” hanterar köldmedia redan har tid för detta i sin
  avgiftsklass (innan riskbedömningen är gjord)?
 2. I underlaget från er på SKL om den riskbaserade taxan (2012-05-30) står det på
  sidan 19 att fast tillsynsavgift bör ske för tillsyn av anläggningar som
  innehåller CFC, HCFC, halonoch HFC. Innebär detta att när underlaget för
  riskbaserad taxa skrevs så ingick er tänkta fasta tillsynsavgift för denna typ
  av anläggningar i den årliga tillsynsavgiften för de anläggningar som ”normalt”
  hanterar detta?

Med vänliga hälsningar
Jenny Bergström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Svar från SKL

När det gäller vad som ingår i den fasta årliga avgiften så finns möjligheten att, för exempelvis stora "B"-anläggningar, inkludera tillsynen av växthusgaser i den fasta avgiften. Här blir tillsynen en del av en större rapportering. För att detta ska var rättssäkert och tydligt bör kommunen i sådana fall förändra taxaunderlaget och tydliggöra detta. SKL rekommenderar i första hand timavgift som debiteras särskilt efter nedlagd tid.

Vi har uppdaterat vårt underlag med anledning av ny förordning. Du hittar det nya underlaget med våra kommentarer:

Förändringar av underlag, taxor

Läs igenom förslaget och SKL:s kommentar. Återkom i denna tråd om frågorna kvarstår.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot