Publicerad: 19 december 2017

Formulering om PKV i taxor

Hej, Ni har angett denna formulering som ett förslag för skrivning om PKV i taxor men jag tycker den är svårt formulerad. Särskilt om man inte lägger in något om att det är oktober månad året innan man bör använda. X nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 20ZZ (kommunfullmäktiges beslutsår). Vi har en tanke att skriva så här istället: Plan- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att för det innevarande kalenderåret höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad året innan indexuppräkningen ska gälla. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017. För våran formulering stämmer med hur ni menar eller?

Svar från SKL

Det finns viss otydlighet i er föreslagna formulering. Framgår det verkligen att man avser indexuppräkna taxan för framtiden (2018) eller bara för innevarande år (2017)? Kopplingen till vilket indextal (procentsats) från vår tabell som ska användas, förloras med den formuleringen.

Det är viktigt att indexera oktober 2018 med index för oktober 2017 eftersom eftersläpning är nödvändig för att ta hänsyn till kommunens kostnadsökning. Det är viktigt att ange startår och månad för när index ska börja användas så att det finns transparens.

Ett exempel:

 • Oktober 2017.  KF fattar beslut om att man ska använda index. Index införs okt 2017 (KF:s beslutsår).
 • Jan 2018 debiteras grundavgift (d.v.s. beräknad avgift enligt mall) för beräknad handläggningskostnad per timme.
 • Okt 2018 kontrollerar miljökontoret aktuellt index (för 2017) från publicerad tabell på SKLs hemsida och beräknar ny handläggningskostnad per timme, grundavgift x index (ex 900kr per timme  x2.7% =924 kr per timme).
 • Jan 2019 debiteras den nya handläggningskostnaden per timme.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot