Publicerad: 19 december 2017

Hög musik

Vi önskar hjälp med hur vi ska avgränsa Hög musik som ger ett riskpoäng. Vi har diskuterat fram och tillbaka men vi har inte kommit på någon bra avgränsning då det finns så många olika typer av verksamheter som spelar musik. Vi har restauranger utan danstillstånd som spelar rätt hög musik på kvällarna exempelvis. gymanläggningar har oftast musik, vid fotbollsmatcher kan det spelas rätt högt osv.

Svar från SKL

Modellen för riskklassning av hälsoskyddsverksamheter bygger på de bedömningar av risker, omfattning, m.m. som lett fram till indelningen i prövningskategorierna ”A”, ”B” och ”C” i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt anmälningsplikten i samma förordnings § 38. Detta ger en tonvikt på tillsyn av anmälningspliktiga och vissa andra större verksamheter. Risklassningstillägg tillämpas genom att större risker ger ett större tillsynsbehov, men även andra omständigheter som innebär mer tillsyn och administrativt arbete för myndigheten ska medföra flera riskpoäng för verksamheten.

Sammantaget innebär detta att om kommunen har periodisk tillsyn (fasta avgifter) av samlingslokaler (restauranger), idrottsanläggning/gym mm så innebär höga ljudnivåer (risk för olägenhet) att myndigheten måste ägna mer tillsynstid och då finns möjligheten att göra detta via risktillägg. Har man inte periodisk tillsyn utan bedriver tillsynen i form av efterskottsdebitering (timavgift) finns ingen anledning att tillämpa risktillägg då den tid myndigheten ägnar åt olika tillsynsområden debiteras i den omfattning dessa har bedrivits.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot