Publicerad: 19 december 2017

Hur har prövningsnivå och antal kontrolltimmar valts när prövningskod saknas i lagstiftning?

Hej, I ert nya förslag till bilaga 2 har ni valt att även ge hälsoskyddsverksamheter en prövningskod och årlig avgift. Jag är nyfiken på hur ni har tänkt då prövningskoder inte finns naturligt i lagstiftningen för hälsoskydd som för miljöskydd. Hur har ni valt vilken prövningsnivå olika typer av verksamheter ska få samt antal kontrolltimmar? Kod 200.10-6 förskola har exempelvis i förslaget fått prövningsnivå C och 4 kontrolltimmar och kod 200.20-2 fritidshem och öppen fritidsverksamhet prövningsnivå C men endast 1 årlig kontrolltimme. Ni får gärna utveckla resonemangen varför ni valt att göra på detta sätt?

Svar från SKL

Grunden för tillsynen av hälsoskyddsverksamheter finns i 38 § p.1-3 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) för verksamheter som är anmälningspliktiga. Dessa verksamheter (bl.a. förskola och öppen fritidsverksamhet) har därför fått prövningsnivå C i SKL:s underlag till taxebilaga 2.

För övriga hälsoskyddsverksamheter finns grunden i 45 § p. 1-7 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Här anges verksamheter som kommunerna behöver rikta särskild uppmärksamhet i övrigt. De har fått prövningsnivå U.

Observera att avgiftsklass (AK) ej är angivet som timmar i bilaga 2, utan motsvaras av ett visst antal timmar enligt riskklassningsmodellen i bilaga 3 i SKL:s underlag. AK 4 motsvarar 6 h, och AK 1 motsvarar timavgift. För de kommuner som använder riskbedömningen kan antalet timmar höjas för verksamheter som tilldelats riskpoäng.

SKLs bedöming är att öppen fritidsverksamhet har varierande tillsynsbehov och är därför lämplig för timdebitering. Tillsynen kan då med fördel bedrivas i särskilda projekt och efterskottsbetalas. Observera att både förskolor och öppna fritidsverksamheter är anmälningspliktiga, och bör därför finnas registrerade i miljökontorets register över verksamheter.

Varje tillsynsmyndighet måste anpassa taxan så att det stämmer med det genomsnittliga tillsynsbehovet för branschen.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot