Publicerad: 26 mars 2018

Idrottsanläggning, gym eller motsvarande - årlig avgift?

Vi använder oss av årlig avgift för Idrottsanläggning, gym eller motsvarande enligt er modell. Jag har dock svårt att argumentera varför ett gym ska ha årlig avgift och undrar därför om det finns dokument att läsa kring förarbetet till er modell angående gym. Alltså, argumenten från er att ta med gym som ett objekt med årlig avgift.

Svar från SKL

I underlaget för taxa från 2012 (risk- och erfarenhetsbaserad taxa) föreslår SKL fast avgift för idrottsanläggningar, gym eller motsvarande. Fast avgift och årlig avgift behöver inte betyda samma sak.

Tillsynsfrekvensen, det vill säga hur ofta kommunen ska bedriva tillsyn på verksamheten, måste varje kommun bestämma själva. Beroende på gymmets omfattning och risker kan besöksfrekvensen variera från varje år till vart tredje år. Detta kan även bero på vilka delverksamheter (ytterligare delar) som gymmet har (solarium, försäljning av kosmetiska produkter m.m.). De flesta kommuner besöker gym varannat till vart tredje år.

SKL:s förslag bygger på erfarenheter från de kommuner som deltog i att ta fram taxeunderlaget. Varje tillsynsmyndighet måste anpassa taxan så att det stämmer med det genomsnittliga tillsynsbehovet för verksamheterna.

Miljösamverkan Skåne har tagit fram en vägledning om vad tillsynen kan omfatta.

Tillsyn av idrottsanläggningar - Handläggarstöd, 2015 (PDF, nytt fönster)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot