Publicerad: 19 december 2017

Kan befogade klagomål ses som extraordinär händelse

Hejsan!

I Eskilstuna kommun går vi från och med 2018 bort från risk- och erfarenhetsbaserad taxa. Vi har dock kvar fasta årliga tillsynsavgifter på miljöfarliga verksamheter och har även kvar en skrivning om att extraordinär tillsyn inte ingår i den fasta årsavgiften (jmf § 18 i ert underlag från 2012). Vid sådana tillfällen sker istället en timdebitering. Vi undrar om befogade klagomål på miljöfarliga verksamheter med årlig tillsynsavgift kan ses som extraordinär tillsyn? Det skulle vara bra med möjlighet att timdebitera vid sådana fall i och med att klagomålen kan sluka oerhört mycket tillsynstid. Med vänlig hälsning Helén Almberg

Svar från SKL

Enligt 18 § i taxeunderlaget står att läsa att ytterligare avgift utöver årlig tillsynsavgift kan tillkomma grundat på erfarenhetsbedömning i SKL:s underlag till taxebilaga 3, eller vid inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förlägganden eller föranleds av extraordinära händelser.

SKL:s bedömning är att befogade klagomål i normalfallet inte är att betrakta som extraordinära händelser. För många verksamheter förväntas klagomål ingå inom ramen för den ordinarie tillsynsavgiften, som ju är en schablonavgift. Det kan dock komma att variera från fall till fall och däför måste tillsynsmyndigheten bedöma om klagomålet går att klassa som en extraordinär händelse som kan debiteras med timavgift.  

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot