Publicerad: 19 december 2017

Kemiska produkter enligt 14 kap Miljöbalken

Hej!
Jag har en fråga gällande taxebilaga 1 under rubriken "Kemiska produkter enligt 14 kap miljöbalken". Eftersom Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel upphör att gälla fr o m den 1 november 2015 så undrar jag vad vi ska ersätta texten med under ovanstående rubrik?

Svar från SKL

Det finns nu en ny sida för förändringar i taxan. Där kan ni fortsättningsvis hitta nya förslag på hur taxaunderlagen bör revideras. Förslag till taxabestämmelser och förklarande text angående bekämpningsmedel finns nu inlagt.

Förändringar av underlag, taxor

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot