Publicerad: 19 december 2017

Klassning av komvux

Vi ska i år riskklassa våra verksamheter inom hälsoskydd och arbetar nu med att göra en första indelning innan vi går ut på inspektioner. Vi undrar vart en vuxenutbildning som KomVux hör hemma. Vi har tänkt specialskola har även varit inne och funderat på folkhögskola utan boende och gymnasieskola. Vet ni vad andra har klassat det som och vad bör vi tänka särskilt på?

Svar från SKL

KomVux är en kommunal vuxenskola. Som vid riskklassning av alla skolor är det typen av verksamhet som påverkar riskklassen. Grundtanken med indelningen i 200.10-serien respektive 200.20-serien är att den första serien generellt rör anmälningspliktiga verksamheter och omfattar barn och ungdomar som betraktas som en känslig grupp i samhället. Därför är riskklassningen, tillsynstiden och avgiftsklasserna generellt sett högre i den första av desa två serier.

Ett sätt kan vara att vid en första riskklassning av ett separat KomVux ge klassningskod 200.20-1 och efter kommunicering av klassningskoden, eller efter inspektion, komplettera riskbedömningen med aktuella delar av tabellen i taxebilaga 3, ”Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker...” Om ett KomVux inhyses i en annan utbildningsverksamhet kan man lägga till aktuella extrapoäng, enligt samma tabell, till den ordinarie utbildningsverksamheten.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot