Publicerad: 19 december 2017

Måste alla verksamheter klassas om vid ändringarna i bilaga 2, p.g.a. ändringarna i MPF 2017?

Hej,

Jag arbetar som miljöinspektör i Gävle kommun. Vi har en fundering gällande uppdatering av taxebilaga 2 utifrån den nya miljöprövningsförordningen (MPF). Vi planerar att uppdatera taxebilaga 2 enligt era rekommendationer i cirkulär 17:10 dvs att vi har en ändrad taxa till 2018. Vi undrar dock om ändringen av taxan innebär att vi måste klassa om alla våra verksamheter? Eller räcker det att enbart klassa om de verksamheter där en ändring skett enligt bilaga 2 och MPF?

Mvh
Katrin Olsson

Svar från SKL

SKL kan inte generellt rekommendera att man bara fattar nya beslut för verksamheter som berörs av ändringarna. Här är det bäst att ta det säkra före det osäkra, och klassa om alla verksamheter. Nedan förklarar vi varför:

Efter antagande av den nya taxan måste de verksamheter som berörs av förändringar naturligtvis klassas om och få nya beslut. Frågan är om
verksamheter som inte berörs av en förändrad kod i MPF kan särskiljas och ha kvar klassning enligt tidigare taxa vid uttag av avgift enligt den nya taxan. Miljönämnden skulle då endast skicka ut fakturor till verksamhetsutövarna, och avgiften för dessa verksamheter år 2018 skulle i så fall tas ut genom att tillämpa tidigare klassning grundad på den äldre taxan, med påförande av en avgift enligt den nya taxan (samma eller ändrad timavgift). Formellt sett är klassningen inte ett beslut som t.ex. kan överklagas utan beslutet som sådant ligger i avgiftsbeslutet, se MMD Växjös dom den 31 januari 2012 i mål M 4277-11.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot