Publicerad: 19 december 2017

Måste kommunfullmäktige ta beslut i taxe-frågor eller kan det räcka med miljönämnden?

Jag upplever det som tidsödande att behöva föra alla förändringar i taxan, via miljönämnden och upp till kommunfullmäktige. Är det någon som lyckats formulera sin taxa så att exempelvis ändringar i bilaga II bara behöver gå genom miljönämnden eller motsvarande? Gissningen är kanske att det inte ska gå att göra på annat sätt, men jag vill ändå ställa frågan!

Svar från SKL

Taxa beslutas i kommunfullmäktige

En förutsättning för att ta ut avgift enligt taxan är att fullmäktige har fattat beslut om taxan samt timavgiften, vilket krävs enligt 27 kap 1 § MB. Bilagorna är en del av taxan. Vi har därför svårt att rekommendera annat förfarande än att ändringar i taxan tas av kommunfullmäktige.

Även andra parter är inne på samma resonemang:

Från Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt (M 473-17), har nyligen kommit en dom som för närvarande ligger för prövning hos MÖD. Där underkänner domstolen den gällande ordningen att indexuppräkning av taxan kan beslutas av nämnd. Domstolen menar att det saknas lagstöd för att till nämnden hänskjuta frågor med sådan koppling till kommunens ekonomi som frågor om indexjustering utgör.

SKL har gått ut med en rekommendation, se 2017 års nyhetsbrev nr 4 till miljöchefer, om att det är lämpligt att låta fullmäktige ta beslut om storlek på taxan i avvaktan på att rättsläget klargörs.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot