Publicerad: 19 december 2017

Nedsättning av avgift

Har ni i ert material någonstans stöd för hur man kan tänka och vad som kan vara faktorer för nedsättning av avgift?

Jag tänker såväl årlig avgift som timavgifter i samband med enskilda tillsynsärenden eller vid anmälningar där det finns ett beslutad avgift om ett visst antal timmar.

Svar från SKL

I SKL:s taxaunderlag står det på s.26 att nedsättning av tillsynsavgiften kan ske med hänsyn till den enskilda verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid, egenkontroll eller andra omständigheter. Nedsättning kan också aktualiseras om tillsyn görs enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen på samma objekt vid ett och samma tillfälle. Om kostnaderna blir betydligt lägre jämfört med om tillsynen sker vid skilda tidpunkter, bör de sammanlagda tillsynsavgifterna sättas ned. Om en nedsättning av avgiften ska avse en hel bransch eller övervägande delen av verksamheterna inom en bransch ska detta regleras i taxan.

När det gäller prövning bör observeras att vårt förslag innebär att full avgift tas ut även om ansökan avslås. Erfarenhetsmässigt blir handläggningstiden inte mindre i sådana fall, möjligtvis längre. I enskilda fall kan avgiften sättas ned, t.ex. om handläggningstiden har varit mycket kort. Kommuner som anser att det inte finns skäl att ta ut full avgift om ansökan avslås kan istället ange att viss procentsats av full avgift för prövning tas ut om ansökan avslås. Enligt vårt taxeförslag tas avgift däremot inte ut om en ansökan eller anmälan återkallas innan handläggningen har påbörjats. Om en kommun anser att det finns skäl att ta ut viss avgift även i sådana fall bör taxan kompletteras med en bestämmelse om detta.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot