Publicerad: 19 december 2017

Prisindex – SKL

Hej, Jag förstår ändå inte utifrån föreslagen text för indexuppräkning med PKV vilket index som ska användas för att räkna upp taxorna 2018. Är det från kolumnen 2017, dvs 2,8 % eller från kolumnen 2018 dvs 3 %? Mvh Karin

Svar från SKL

Under förutsättningar att ni fattat beslut i KF under 2016 (KF:s beslutsår) om att använda index från och med 2017 gäller:

 • Jan 2017 debiteras grundavgift (d.v.s. beräknad avgift enligt mall) för beräknad handläggningskostnad per timme.
 • Okt 2017 kontrollerar miljökontoret aktuellt index (för 2016) från publicerad tabell på SKLs hemsida och beräknar ny handläggningskostnad per timme, grundavgift x index (ex 900kr per timme  x2.7% =924 kr per timme).
 • Jan 2018 debiteras den nya handläggningskostnaden per timme.
PKV (SKL:s hemsida 2017-09-28)

År

2015

2016

2017

Prisindex kommunal verksamhet

2,4%

2,7%

2,8%

Eftersläpning av index

Prisindex 2016 från SKL

SKL rekommenderar att det index som ska användas är eftersläpande för att åstadkomma bättre exakthet. Inför att ni vill räkna upp taxorna 2018, (görs i oktober 2017),  ska ni använda indexet för 2016 (som är 2,7%).

Inför 2018 används index för 2017, och inför 2019 används index för 2018 och så vidare.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot