Publicerad: 19 juni 2018

Rätt att ta ut avgift för beslut om att avvisa en anmälan?

Hej, Har kommunen rätt att ta ut en avgift för beslut om att avvisa en anmälan om miljöfarlig verksamhet? (På grund av bristande underlag). Det har kommunicerats att avgift kommer att tas ut för handläggning av ärendet.

Svar från SKL

Svaret gäller under förutsättning att SKL:s taxaunderlag används.

Avgift kan tas ut för handläggning av anmälan. Handläggning av anmälan innefattar den tid myndigheten lagt ned i ärendet oavsett om ärendet måste avvisas på grund av att
verksamhetsutövaren efter kompletteringsföreläggande inte tillhandahållit tillräckliga underlag.

Skulle dock verksamhetsutövaren skyndsamt dra tillbaka anmälan, efter att en sådan har inkommit till myndigheten, ska ingen avgift tas ut. Se 16 § sista meningen i SKL:s taxeunderlag inom miljöbalkens område från 2012.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot