Publicerad: 21 december 2017

Rättelse av fel i bilaga 2, miljöbalkstaxan

Vid revideringen av SKL:s underlag till bilaga 2 (maj 2017) har vi noterat ett antal fel, som vi har påpektat till er. Kan ni redogöra för de fel ni har fått kännedom om?

Svar från SKL

10.10

Förändring

Första punkten ska strykas eftersom den inte finns kvar i den reviderade miljöprövningsförordningen.

Ursprunglig text

"Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte

 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
 2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad."

10.20

Förändring

Första punkten ska strykas eftersom den inte finns kvar i den reviderade miljöprövningsförordningen.

Ursprunglig text

"Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte

 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter
 2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
 3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
 4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad."

10.40

Förändring

Första punkten under förtydligande om anmälningsplikt ska strykas eftersom den inte finns kvar i den reviderade miljöprövningsförordningen.

Ursprunglig text

"Täkt för markinnehavarens husbehov av

 1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
 3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

 1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
 2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §."

39.50–2

Förändring

Övre gränsen om 25 ton stryks, så att anmälningspliktig förbrukningsnivå går upp till nivån för tillståndsplikt.

Ursprunglig text

"–2. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.

–2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår."

90.241-i

Den kommenterade arbetsversionen av underlaget till taxebilaga 2 innehåller ett tryckfel. De nya koderna är 90241–i1 respektive 90241–i2.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot